Kindcentrum Dubbeldam

Kindcentrum is ontstaan uit een samenwerking met OBS Dubbeldam. In dit integraal kindcentrum zijn kinderen van 0-8 jaar van harte welkom. Er is een dagopvanggroep voor 0-2 jaar, een dagopvanggroep voor 2-4 jaar en twee buitenschoolse opvang groepen tot 8 jaar. Vanaf 8 jaar kunnen kinderen doorstromen naar onze buitenschoolse opvang locatie de Boomhut bij locatie Toermalijn.

De mooie, grote en lichte ruimtes die grenzen aan de buitenruimte bieden alle mogelijkheden om lekker te spelen. Voor extra sport- en spelactiviteiten is er een speellokaal om de kinderen voldoende te laten bewegen. Wij vangen hier de kinderen op van OBS Dubbeldam, en doordat wij onze ruimtes in de school hebben is het eenvoudig van de opvang naar school te gaan en omgekeerd. De BSO ruimte is ingericht met spannende speelhoeken en veel uitdagend speelmateriaal dat past bij de leeftijd van de kinderen. In combinatie met de buitenruimte van de BSO is het een heerlijke plek om als kind te zijn.

Meer informatie

KC Dubbeldam is een prachtig voorbeeld van de samenwerking tussen school, peuterspeelzaal en SDK kinderopvang.

 

“Ik breng mijn kids daar met een goed gevoel! Leuke enthousiaste en betrokken medewerkers. Ze zijn altijd oprecht geïnteresseerd.” – Angela