Veelgestelde vragen

Welkom op de veelgestelde vragen-pagina van SDK kinderopvang! Hier vind je antwoorden op de meest voorkomende vragen die jij als ouder kan hebben rondom onze kinderopvang. We streven ernaar om je kind een liefdevolle en stimulerende omgeving te bieden en kijken ernaar uit om jou en je kind te verwelkomen op één van onze locaties.

Staat je vraag er niet tussen of wil je verduidelijking van een vraag?
Dan kun je terecht bij
[email protected]. Daar helpt één van de medewerkers van SDK kinderopvang jou graag verder. 

Kinderdagverblijf

Alle kinderdagverblijven van SDK kinderopvang zijn geopend van 7:00-18:00 uur. 

Wennen op een babygroep
Voordat je baby naar het kinderdagverblijf komt, vindt er een aantal wenmomenten plaats. Het eerste wenmoment is tijdens het intakegesprek. Wanneer je in gesprek gaat met de pedagogisch medewerker, kan je baby alvast wennen en enige indrukken opdoen. Samen bespreek je het ritme van je kind en maken zowel jij als je baby kennis met de groep en met de pedagogisch medewerker. Na het gesprek kan je baby nog ongeveer 2 uur blijven en ga jij even weg. Eventuele volgende wenmomenten plan je samen met de pedagogisch medewerker in.

Wennen op een peutergroep
Voordat je peuter naar het kinderdagverblijf komt, vindt er een aantal wenmomenten plaats. Het eerste wenmoment voor je peuter is tijdens het intakegesprek. Tijdens dit gesprek kan je peuter alvast wennen aan de groep en aan de pedagogisch medewerker. Na het gesprek – en nadat jij als ouder even weggaat – blijft je peuter nog 2 uur spelen. Eventuele volgende wenmomenten plan je samen met de pedagogisch medewerker in.

Dagritme op de babygroep
Tijdens het intakegesprek bespreek je het dagritme van je baby met de pedagogisch medewerker; op de babygroep kan het dagritme namelijk verschillen per kind. Wij houden zoveel mogelijk rekening met het ritme van de baby en het ritme wat jij thuis aanhoudt, om de kinderen rust en regelmaat te bieden. Naarmate de baby ouder wordt, gaan we meer het ritme van de opvang aanhouden. 


Dagritme op de peutergroep
Op de peutergroepen geldt een ‘vast’ ritme. Voor kinderen die hier nog behoefte aan hebben, is er ruimte voor een middagslaapje of een rustmoment.
Het ritme op de peutergroep ziet er op een gemiddelde dag als volgt uit:

07.00 uur – 09.00 uur      Brengen van de kinderen
09.00 uur – 09.30 uur      Koekje/soepstengel/fruit/maiswafel eten + thee/water drinken
09.30 uur – 11.30 uur      Vrij spelen of buitenspelen 
11.30 uur – 12.00 uur      Boterham eten
12.30 uur – 14.30 uur      Eventueel middagslaapje peuters
15.15 uur – 15.30 uur      Fruit of groente eten + thee/water drinken
16.30 uur – 17.00 uur      Vrij spelen of buitenspelen
17.00 uur – 18.00 uur      Spelen tot de ouders komen

Het brengen en halen van je kind zijn belangrijke momenten van de dag. Het is fijn om hier even de tijd voor te nemen. Op deze momenten kun je informatie doorgeven over je kind en vragen stellen aan de pedagogisch medewerker. Aan het eind van de dag zal de pedagogisch medewerker vertellen hoe de dag is verlopen voor jouw kind.

Tips voor het afscheid nemen:
Het is belangrijk dat je als ouder tegen je kind zegt wanneer je weggaat; dus dat je dat niet stiekem doet. Hoe jong ze ook zijn en hoe moeilijk dit moment ook kan zijn, door duidelijk afscheid te nemen kan een kind leren dat zijn papa of mama weggaat en ook weer terugkomt. Ook is het belangrijk om het afscheid niet te rekken, hierdoor wordt het afscheid onduidelijk en moeilijker voor een kind.

Het kinderdagverblijf zorgt voor luiers, flesvoeding, wat fruit en groente, crackers, koekjes en natuurlijk boterhammen en drinken. Wat handig is om zelf mee te nemen, is een extra setje kleding, eventueel een slaapzak en een flesje om te voeden. Ook knuffels en kroelen zijn welkom! Zeker tijdens de wenperiode wordt geadviseerd deze mee te geven aan je baby of kind. Spenen mag je ook zelf meenemen. Bij de peuters mogen de spenen alleen in bed. Aan de speen mag, in verband met de veiligheid, geen koordje zitten. (Als ouder zorg je zelf voor het uitkoken van de spenen en de flessen. Deze spullen worden bewaard in de mandjes van de kinderen op de groep).

Borstvoeding
Het staat moeders vrij om hun kind borstvoeding te komen geven op de groep. Je kunt dit bespreken met de pedagogisch medewerker van de groep. Ook kun je afgekolfde moedermelk meegeven. Het is belangrijk om hygiënisch om te gaan met moedermelk bij het bewaren, opwarmen en ontdooien. Daarom volgen wij m.b.t. de omgang met moedermelk, het advies van het voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl).

Allergie/dieet
Heeft je kind een allergie of een bepaald dieet, dan kun je dit doorgeven tijdens het intakegesprek. De pedagogisch medewerkers zullen hier dan rekening mee houden.

Via onze OuderApp blijf je op de hoogte van ontwikkelingen rondom de opvang van je kind. Eten, drinken of slapen: alles kun je hierin terugvinden. Een soort digitaal opvangschrift. Ook nieuwsbrieven, belangrijke mededelingen, facturen en foto’s worden via deze app gedeeld.

VE staat voor Voorschoolse Educatie en is voor kinderen tot 4 jaar. Het doel van voorschoolse educatie is het spelenderwijs voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden. Voorschoolse educatie is geen scholing maar staat voor spelenderwijs leren.

Op alle locaties werken wij bij SDK kinderopvang met de methode Uk & Puk. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. Uk & Puk is officieel erkend door het Nederlands Jeugd Instituut.

Heb je vragen over het VE programma, dan kun je terecht bij de pedagogisch medewerkers.

Als je kind doorstroomt naar een andere groep binnen SDK kinderopvang, vindt er een warme overdracht van gegevens en informatie plaats van jou als ouder naar de nieuwe groep. Voordat je kind gaat wennen op de nieuwe groep, komen eerst een pedagogisch medewerker van de oude groep en één van de nieuwe groep samen voor een overdracht.

Wanneer de twee groepen niet in hetzelfde gebouw zitten, kan de overdracht ook telefonisch plaatsvinden. Tijdens deze overdracht worden de kindgegevens, de ontwikkeling en eventuele bijzonderheden van je kind besproken. Ook wordt het kindvolgsysteem overgedragen. Daarna wordt er samen met jou een wenschema opgesteld, waarbij rekening gehouden wordt met de behoeften van je kind. 

In de gemeente Dordrecht is afgesproken dat voor alle kinderen die naar de basisschool gaan een overdrachtsdocument ingevuld wordt. Zo kan de school een beter en vollediger beeld krijgen van de nieuwe kleuters. Mocht het nodig zijn, dan vindt er een fysiek overdrachtsmoment plaats na toestemming van ouders.

Buitenschoolse Opvang

De openingstijden van de bso’s verschillen per locatie. Dit komt doordat elke bso is aangesloten bij een school. De openingstijden van de locatie waar jouw kind naartoe gaat, kun je terugvinden op de website. 

De wenperiode voor bso kinderen is twee tot drie weken voor de definitieve plaatsing. Er worden dan een aantal wenmomenten ingepland. Het ligt aan de ouder en aan de zelfstandigheid van het kind hoe dit wordt ingevuld. Het eerste wenmoment vindt plaats tijdens het intakegesprek op de bso met de pedagogisch medewerker. Tijdens jullie gesprek kan je kind alvast rondneuzen en spelen op de groep. Vanuit het gesprek worden er eventuele nieuwe wenafspraken ingepland. 

De tijden op de bso hangen uiteraard af van de school waar de kinderen vandaan komen. Het ritme kan aan de schooltijden aangepast worden. 

Over het algemeen ziet het dagritme op de bso er als volgt uit:
07.00 uur – 08.15 uur   Brengen van de kinderen
08.15 uur – 08.25 uur   Kinderen naar school brengen
11.30 uur – 12.00 uur   Kinderen uit school
12.10 uur – 13.00 uur   Boterham eten met groente en indien mogelijk nog even spelen
13.00 uur – 13.15 uur   Kinderen naar school brengen
15.15 uur – 15.30 uur   Kinderen uit school
15.30 uur – 15.45 uur   Fruit eten met wat drinken
15:45 uur – 16:30 uur   Bso in Bloei activiteit en/of vrij spel
16.30 uur – 16.45 uur   Groente of een cracker eten
16.45 uur – 18.00 uur   Spelen tot de ouders komen

De woensdagmiddag ziet er uiteraard anders uit:
11.30 uur – 12.15 uur   Kinderen uit school
12.30 uur – 13.00 uur   Boterham eten met groente
13.00 uur – 15.00 uur   Bso in Bloei activiteit en/of vrij spel
15.00 uur – 15.15 uur   Fruit eten met wat drinken
15:15 uur – 16:30 uur   Bso in Bloei activiteit en/of vrij spel
16.30 uur – 16.45 uur   Groente of een cracker eten
16.45 uur – 18.00 uur   Spelen tot de ouders komen

Het dagritme in de vakanties wijkt af van het reguliere ritme.

Globaal gezien ziet het er als volgt uit:

07.00 uur – 09.00 uur   Brengen van de kinderen
09.00 uur – 10.00 uur   Spelen en indien van toepassing naar de juiste vakantie-locatie rijden
10.00 uur – 10.30 uur   Koekje of ontbijtkoek eten en iets drinken
10.30 uur – 12.00 uur   Bso in Bloei activiteit en/of vrij spel
12.00 uur – 12.30 uur   Boterham eten met groente
12.30 uur – 15.00 uur   Bso in Bloei activiteit en/of vrij spel
15.00 uur – 15.15 uur   Fruit of groente en drinken
15:15 uur – 16:30 uur   Bso in Bloei activiteit en/of vrij spel
16.30 uur – 16.45 uur   Groente of een cracker eten
16.45 uur – 18.00 uur   Spelen tot de ouders komen

Tot en met groep vier worden de kinderen van school gehaald en naar school gebracht. Als je kind aan het einde van groep vier zit, wordt er geleidelijk gestimuleerd om zelfstandig te lopen van en naar school, indien de verkeerssituatie dit toelaat. Dit wordt uiteraard in samenspraak met de ouders gedaan. 

De bso-bus is een elektrische bolderwagen, waarmee pedagogisch medewerkers zelfstandig tien kinderen op een veilige en comfortabele manier kunnen vervoeren. SDK kinderopvang zet de bso-bus in om kinderen op een snelle en veilige manier naar school te brengen of te halen. Ook biedt de bso-bus uitkomst om bijvoorbeeld leuke uitstapjes te kunnen organiseren. Om veilig met de bso-bus om te gaan zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Alleen pedagogisch medewerkers met een rijbewijs en bso-bus certificaat mogen de bso-bus besturen.
  • De kinderen doen in de bso-bus de veiligheidsgordel om. De bso-bus heeft geen helmplicht.
  • De maximumsnelheid is 17 km per uur.
  • De bso-bus is voorzien van verlichting. Hier wordt in het donker altijd gebruik van gemaakt.
  • De pedagogisch medewerker rijdt altijd op het fietspad, als dat er is.

Kinderen houden te allen tijde de handen binnenboord.

Heeft je kind een allergie of een bepaald dieet, dan kun je dit doorgeven tijdens het intakegesprek. De pedagogisch medewerkers zullen hier dan rekening mee houden.

Via onze handige OuderApp blijf je op de hoogte van ontwikkelingen rondom de opvang van je kind. Eten, drinken of uitjes: alles kun je hierin terugvinden en ook mededelen. Ook nieuwsbrieven, belangrijke mededelingen, facturen en foto’s worden via deze app gedeeld.

Bso in Bloei is een activiteitenprogramma voor de buitenschoolse opvang. Dit programma is bedacht en uitgewerkt door pedagogen en coaches van SDK kinderopvang, omdat er na het succes van de VE-methodes in de kinderopvang behoefte was aan iets vergelijkbaars voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Het doel van ‘Bso in Bloei’ is om alle kinderen een rijke speelplek te bieden, die gevarieerd, uitdagend en betekenisvol is. Wij willen hen in de bso-tijd waardevolle ervaringen laten opdoen, waar ze een leven lang plezier van hebben.

Ook tussenschoolse opvang valt onder de buitenschoolse opvang.

Wat handig is om zelf mee te nemen, is een extra setje kleding. 

Peuterspeelzaal

De openingstijden van de peuterspeelzalen verschillen per locatie. De openingstijden van de locatie waar jouw kind naartoe gaat, kun je terug vinden op de website. 

Voordat je peuter naar de peuterspeelzaal komt, vindt er een aantal wenmomenten plaats. Het eerste wenmoment voor je peuter is tijdens het intakegesprek. Tijdens dit gesprek kan je peuter alvast wennen aan de groep en aan de pedagogisch medewerker. Eventuele volgende wenmomenten plan je samen met de pedagogisch medewerker in.

Het dagritme op de peuterspeelzaal ziet er ongeveer als volgt uit:

08.30 uur – 09.00 uur   Inloop
09.00 uur – 09.30 uur   Begroeting in de kring/voorlezen
09.30 uur – 10.30 uur   Begeleid spel/vrij spel/ Puk activiteiten
10.30 uur – 11.00 uur   Fruit eten + drinken
11.00 uur – 11.35 uur   Begeleid spel/vrij spel/Puk activiteiten
11.35 uur – 12.05 uur   Buiten spelen
12.05 uur – 12.30 uur   Afronden met groente eten en ophaalmoment

Heb je vragen over het dagritme van jouw peuterspeelzaal? Neem dan contact op met de locatie. 

Het brengen en halen van je kind zijn belangrijke momenten van de dag. Op deze momenten kun je informatie doorgeven over je kind en vragen stellen over de dag aan de pedagogisch medewerker. 


Aan het eind van de ochtend vertelt de pedagogisch medewerker hoe de ochtend is verlopen. Mocht het zo zijn dat je kind niet naar de peuterspeelzaal komt die dag, dan is het van belang dat je je kind afmeldt bij de pedagogisch medewerker of via de OuderApp. 

Heeft je kind een allergie of een bepaald dieet, dan kun je dit doorgeven tijdens het intakegesprek. De pedagogisch medewerkers zullen hier dan rekening mee houden.

Via onze handige OuderApp blijf je op de hoogte van ontwikkelingen rondom de opvang van je kind. Eten, drinken of uitjes: alles kun je hierin terugvinden en ook mededelen. Ook nieuwsbrieven, belangrijke mededelingen, facturen en foto’s worden via deze app gedeeld.

VE staat voor Voorschoolse Educatie en is voor kinderen tot 4 jaar. Het doel van voorschoolse educatie is het spelenderwijs voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden. Voorschoolse educatie is geen scholing maar staat voor spelenderwijs leren.

Op alle peuterspeelzalen werken wij bij SDK kinderopvang met een VE-programma, op de meeste locatie is dit de methode Uk & Puk. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. Uk & Puk is officieel erkend door het Nederlands Jeugd Instituut.

Heb je vragen over het VE programma, dan kun je terecht bij de pedagogisch medewerkers.

SDK staat voor

De kinderen staan de hele dag centraal en we creëren voor ieder kind een plek waar het zich prettig voelt. Alleen als een kind zich prettig voelt, kan het zich optimaal ontplooien. Dat geldt ook voor de teams. Teams die werken met passie en enthousiasme, beleven plezier aan het eigen werk. Dat zorgt ervoor dat onze teams energie uitstralen, betrokken zijn en vernieuwend durven zijn. Dat is voelbaar voor de kinderen en ook voor ouders.