Pedagogisch beleidsplan SDK kinderopvang

Wij zijn van mening dat ieder kind uniek is en daarom bijzonder en mooi. Kinderen mogen er zijn en mogen vooral ook zichzelf zijn. Ieder kind heeft behoefte aan en recht op warmte, geborgenheid en een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Onder deze omstandigheden komt een kind het beste tot zijn recht en kan een kind zich het beste ontwikkelen. Ieder kind heeft de drang zich te ontwikkelen en ontplooien.

Van nature zijn kinderen nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Ze leren spelend en actief in samenspel met hun omgeving. Door spelen, kijken, imiteren, doen en uitproberen verkennen ze de wereld, leren ze nieuwe dingen en maken ze zich nieuwe vaardigheden eigen. Ieder kind doet dat op zijn eigen unieke manier en tempo, afhankelijk van zijn aanleg en temperament. Wij begeleiden de kinderen hierin door een uitdagende omgeving te bieden, als voorbeeld te fungeren en kinderen te stimuleren om hun eigen mogelijkheden te exploreren. Het kind staat bij ons centraal. Er wordt uitgegaan van de individuele behoeften van het kind, onderwijl het groepsbelang in het oog houdend. Enerzijds hebben we respect voor de eigenheid en autonomie van het kind, anderzijds leert het kind om te gaan met het dagritme van de groep en om zich aan te passen.

Voor verantwoorde kinderopvang is veel nodig, waaronder een pedagogisch beleidsplan en werkplan voor ons pedagogisch handelen. Het leveren van “goed werk” moet geen toeval zijn, maar het gevolg van planmatig werken. Het beleidsplan is dan ook geen “boekje voor op de plank”, maar een handboek waarin staat wat wij doen en waarom.

Als ouder lees je in ons Pedagogisch beleidsplan over onze visie op kinderen, onze pedagogische visie, wat wij belangrijk vinden en hoe wij werken aan kwaliteit. Lees ook het Pedagogisch werkplan.

Wij wensen je veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Jeroen en Ronald Nusteling
Directie SDK kinderopvang

___________________________________________________

In het pedagogisch beleid gebruiken wij voor de leesbaarheid de term ouders, maar hiermee bedoelen wij zowel ouders als verzorgers.