Wij vinden het belangrijk dat ouders meedenken over verschillende zaken en daarom worden al onze locaties vertegenwoordigd door een oudercommissie. De oudercommissies stellen zich ten doel de belangen van de kinderen en ouders van betreffende locatie, zo goed mogelijk te behartigen. We leren van elkaar door met elkaar in gesprek te gaan.

Voor verschillende locaties zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders die samen een oudercommissie willen vormen. Interesse? Vraag het na bij jouw locatie!